Tuyển dụng 4
Công ty chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên kỹ thuật, sửa chữa đồng hồ đeo tay, làm việc tại Hà Nội. Hạn nộp hồ sơ: từ 1/1/2016 – 1/1/2017 YÊU CẦU: Trình độ: Trung cấp điện tử với trường hợp chưa có kinh nghiệm thời gian học việc từ 2 tháng […]
Tuyển nhân viên 3
Công ty chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên kỹ thuật, sửa chữa đồng hồ đeo tay, làm việc tại Hà Nội. Hạn nộp hồ sơ: từ 1/1/2016 – 1/1/2017 YÊU CẦU: Trình độ: Trung cấp điện tử với trường hợp chưa có kinh nghiệm thời gian học việc từ 2 tháng […]
Tuyển nhân viên 2
Công ty chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên kỹ thuật, sửa chữa đồng hồ đeo tay, làm việc tại Hà Nội. Hạn nộp hồ sơ: từ 1/1/2016 – 1/1/2017 YÊU CẦU: Trình độ: Trung cấp điện tử với trường hợp chưa có kinh nghiệm thời gian học việc từ 2 tháng […]
Tuyển quản lý bán hàng
Công ty chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên kỹ thuật, sửa chữa đồng hồ đeo tay, làm việc tại Hà Nội. Hạn nộp hồ sơ: từ 1/1/2016 – 1/1/2017 YÊU CẦU: Trình độ: Trung cấp điện tử với trường hợp chưa có kinh nghiệm thời gian học việc từ 2 tháng […]
Tuyển nhân viên bán hàng
Công ty chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên kỹ thuật, sửa chữa đồng hồ đeo tay, làm việc tại Hà Nội. Hạn nộp hồ sơ: từ 1/1/2016 – 1/1/2017 YÊU CẦU: Trình độ: Trung cấp điện tử với trường hợp chưa có kinh nghiệm thời gian học việc từ 2 tháng […]
← Tin cũ